Zdjęcie z Białych Dni Ultrasonograficznych: Gniewino 2009
Pierwszy z lewej - Dr med. Wojciech Kosiak
Opiekun:
Dr med. Wojciech Kosiak

Zastępcy Opiekuna:
Lek. Tomasz Batko
Lek. Natalia Buda
Lek.  Łukasz Szmygel

Przewodniczący:
Błażej Littwin

Wice-przewodniczący:
Kaja Durajska
Adrian Rzyski
Loża Honorowa:
Prof. dr hab. Anna Balcerska
Prof. dr hab. Andrzej Steciwko
Dr n. med. Dominik Świętoń
Dr n. med. Maciej Piskunowicz
Dr n. med. Maciej Chojnicki
Dr n. med. Mariusz Kujawa
Lek. med. Marcin Goczewski
Lek. med  Anna Kosiak
Dr n. med. Mateusz Kosiak
Lek. med. Piotr Kwaśniewicz
Lek. med. Józef Szczyrski

Dominik Świętoń Junior
Paulinka Świętoń
Mateuszek Piskunowicz
O Nas
 
 
Studenckie Koło Ultrasonografii
przy Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii,
Hematologii, Onkologii i Endokrynologii GUMed